Sergi yeri olarak ilan edilen Mehmet Paşa Hamamı’nın tadilata alınması nedeniyle, Sergi Yerimiz değişmiştir.
Yeni Sergi yerimiz: PRİŞTİNE ÜNİVERSİTESİ FİLOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIK SERGİ ALANI /PRİŞTİNE