Editorial Team

Evren KARAYEL GÖKKAYA- Canakkale Onsekiz Mart University,TURKEY

Yeşim ZÜMRÜT-Canakkale Onsekiz Mart University,TURKEY

F. Deniz KORKMAZ-Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, TURKEY

Elif AVCI-Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, TURKEY

Velimir VUCİCEVİC -Art University of Belgrade, SERBIA

Çağlar DOĞRU- Canakkale Onsekiz Mart University,TURKEY

Jerzy WYPHC- Adama Michiewicz University, POLAND

Arzu PARTEN- Kocaeli University, TURKEY

Yıldız GÜNER-Mimar Sinan Fine Arts, TURKEY

Deniz KÜRŞAD-Canakkale Onsekiz Mart University,TURKEY

Tim HİLTABİDDLE - Salem State University, USA

H.Esra ÇİZMECİ AVCI- Canakkale Onsekiz Mart University,TURKEY

Milos DJORDJEVİC-  University in Kragujevac, SERBIA

Juan Bernardo PİNADA- Zaragoza Universty, SPANISH

Luigi COLOPİETRO- Academy of Frolance, ITALY