Değerli bilim ve sanat dostları,

Rating Academy ve Kepez Belediyesi  işbirliği ile 11-13 Mayıs 2017
tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “Uluslararası Bilim, Kültür ve  Sanatta Güzeli Arayış  Kongresi”nde sizleri aramızda görmekten büyük onur duyacağız.

Kongremiz, farklı alanlarda çalışan akademisyenler, araştırmacılar, yazarlar ve sanatçıların  bilimsel/sanatsal çalışmaları ile katılacağı uluslararası kültürel bir şölendir.

Yeryüzü coğrafyasında binlerce yıldan beri varolan uygarlıklar, hangi koşul ve zaman dilimi içinde olursa olsun; görkemli doğadan esinlenerek güzel ve güzellik arayışının izini sürmekten hiç vazgeçmemiştir.

Başka bir tanımla :
“Görkemli doğanın ışığı, rengi, gizemli sesi ve şiiri,
Yeryüzü coğrafyasındaki anıtsal uygarlıkların büyük mirası,
Umudun, barışın, onurun, var olmanın anlamı ve evrensel izi,
Geçmiş ile gelecek arasında bilgeler ve sanatçılarla çıkılan uzun bir yolculuk…” ta diyebiliriz.

Çünkü ‘Güzeli Arayış’, sonsuzluğa uzanan görkemli bir olgudur. İnsanoğlunun gizemi adına hiç vazgeçmeyeceği ortak bir paydadır aynı zamanda.

Farklı bir yorumla da; binlerce yıldan beri süregelen toplumların yarattığı görkemli gerçeğin izidir. Umudun, erdemin, mutluluğun, coşkunun ve sevginin araştırılması ve yeniden yaratılıp yorumlanmasıdır da diyebiliriz. Dirimden ölüme kadar süreyazan ve efsanelerle bezenmiş büyük serüvendir Güzeli Arayış.

Bilim, Kültür ve Sanat’ta Güzeli Arayış Kongresi’ nin asıl amacı da savaş ve barış arasına sıkışmış coğrafyalarda umudun ve yeşeren her şeyin peşini bırakmadan sorgulamaktır.

Amacımız, güzellik adına evrenselliğin kapılarını aralamak, geleceğe yönelik bir ışık tutabilmektir; dağarcığımızda neler var ise!

Kuşkusuz, bilim, kültür ve sanat adına her bir sunum, bu uzun yolculuğumuz için büyük bir paylaşımın ortak noktası olacaktır.

Kongremiz , farklı bir yaklaşımı da gündeme getirmektedir: Bilim ve sanat araştırmaları, bildiriler, söyleşiler, panellerin yanı sıra, genç bilim ve sanat insanlarını da bir araya getirerek, içerik açısından ilginç ortak çalışma grupları oluşturmayı da amaçlamaktadır.

Savaş ve barışın arasına sıkışmış coğrafyalarda umudun ve yeşeren her şeyin peşini bırakmadan yaşamı kavrayan, soluk aldıran Güzeli Arayış’ın, bir umut olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle evrenselliğin ve ortak kültürel mirasın kapılarını aralamaya çalışacağız.

Kuşkusuz, sanat ve kültürün evrensel konumu gereği, kongrenin yanı sıra kültür merkezinin farklı mekanlarında da evrensel niteliğin özelliği olan seçkin sergiler ve konser etkinlikleri de yer alacaktır.

Kongrenin dili Türkçe ve İngilizcedir.

Bilim kurulunda, alanında yetkin birçok yerli ve yabancı akademisyen ve yazarın yer aldığı kongremiz, Akademik Teşvik Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmektedir.

Kongre teması ile ilgilenen tüm akademisyen, araştırmacı ve sanatçıları kongremize davet ederken; daha güzel bir dünya umudu ve uğraşı içerisinde olan bilim ve sanat insanları ile barış ve güzellik kenti Çanakkale’de (Kepez) görüşmeyi diliyoruz. Nice ortak paylaşımlara ve güzelliklere…

Saygılarımızla…