Eğitim, Bilim ve Sanatta Yaratıcı ve İnovatif Yaklaşımlar konferansı tamamlandı.
Read more.
Journal of Scientific Perspectives( Issues)
Read more.
Güzeli Arayış Kongresi Gerçekleşti
Read more.
Rating Academy Uluslararası Kongre Serisine Devam Ediyor.
Read more.