Rating Academy

Uluslararası Bilimsel Değerlendirme Kuruluşu

Kongre

Ulusal ve uluslararası kongre, toplantı ve projelerin heyecanlı hazırlayıcısı olmanın verdiği güçle yola devam ediyoruz.

Kitap

Kurulduğumuz günden beri, yeni kitaplar kaleme aldıkça, yola bizimle devam etmeyi tercih eden onlarca yazar için.

Sergi

Duymadıklarınız ya da görmedikleriniz ile de iletişim kurup içerisinde olduğunuzu hissetmelisiniz.

Sıradaki Kongremiz

IV. Uluslararası Rating Academy Kongresi” (IRAC4) 02-03 Mayıs 2019 tarihleri arasında Çanakkale/TÜRKİYE’de gerçekleştirilecektir. Kongrenin bu yılki teması, “”Köy Enstitüleri ve Eğitimde Yeni Arayışlar olarak belirlenmiştir. Kongrenin iki temel amacı bulunmaktadır: Birincisi, özgün bir eğitim modeli olarak Köy Enstitüleri modelini günümüz koşullarında çağdaş bir eğitim modeli olarak gündeme taşımaktır. Kongrenin ikinci temel amacı ise değişen dünya koşullarında eğitimde ortaya çıkan sorunlar karşısında gündeme gelen arayışları bir araya getirecek bir platform oluşturmaktır. Kongremiz temelde bir eğitim kongresi olmakla birlikte, konu ile ilişkilendirilebilen bütün alanlara açık olup, çok disiplinli ve disiplinlerarası çalışmalara yer verilecektir.

IV. Uluslararası Rating Academy Kongresi

KÖY ENSTİTÜLERİ VE EĞİTİMDE YENİ ARAYIŞLAR

SEKTÖREL YAZILIM

Yeni
Çözümler

Kongre Yönetim Sistemi

Yurt içi ve yurt dışında düzenlenen bilimsel etkinliklere katılımlarınızı ve katılımcılara sağladığınız desteği takip etmenizi sağlayan bir yenilikçi bir çözüm.

Dergi Yönetim Sistemi

Akademik Dergilerin sunum ve yönetiminde en etkili çözüm! Makale Yönetim Sistemi ile makaleleriniz ile ilgili tüm süreçlerinizi kolayca takip ediniz.

Çözüm Ortaklarımız