•    Copyright © Rating Academy

Kurucularımız

Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN

Çanakkale Onsekiz Mart Universitesi

Rating Academy Genel Müdürü

Doç. Dr. Özge UYSAL ŞAHİN

Çanakkale Onsekiz Mart Universitesi

Proje Yöneticisi

Bayram ÖZTÜRK

Finans Danışmanı ve Mali Müşavir

Mali İşler Müdürü

Okutman Cumali YAŞAR

Çanakkale Onsekiz Mart Universitesi

Bilgi İşlem ve Web İşleri Müdürü