Our Books

ÖĞRENCİLERİN YABANCI DİL BAŞARILARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA: GENELLEŞTİRİLMİŞ İNVERS KULLANARAK VARYANS ANALİZİ
ÖĞRENCİLERİN YABANCI DİL BAŞARILARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA: GENELLEŞTİRİLMİŞ İNVERS KULLANARAK VARYANS ANALİZİ
II. ULUSLARARASI YARATICI VE İNOVATİF YAKLAŞIMLAR KONFERANSI BİLDİRİLER
II. ULUSLARARASI YARATICI VE İNOVATİF YAKLAŞIMLAR KONFERANSI BİLDİRİLER
II. Uluslararası Farkındalık Konferansı Bildiriler
II. Uluslararası Farkındalık Konferansı Bildiriler
2. International Rating Academy Congress on Awareness / ABSTRACTS
2. International Rating Academy Congress on Awareness / ABSTRACTS
ULUSLARARASI KÜLTÜREL PARADİGMALAR VE YENİLENEN AZERBAYCAN BİLDİRİLER
ULUSLARARASI KÜLTÜREL PARADİGMALAR VE YENİLENEN AZERBAYCAN BİLDİRİLER
Uluslararası Bilim, Kültür ve Sanatta Güzeli Arayış Kongresi Bildiriler Kitabı
Uluslararası Bilim, Kültür ve Sanatta Güzeli Arayış Kongresi Bildiriler Kitabı
III. Uluslararası Rating Academy Kongresi (Uygulamalı Bilimler) Bildiriler
III. Uluslararası Rating Academy Kongresi (Uygulamalı Bilimler) Bildiriler
II. Uluslararası Rating Academy Kongresi: UMUT Bildiriler
II. Uluslararası Rating Academy Kongresi: UMUT Bildiriler
II Uluslararası Rating Academy Kongresi UMUT Davetli Konuşmacılar
II Uluslararası Rating Academy Kongresi UMUT Davetli Konuşmacılar
Uluslararası Eğıtım, Bılım ve Sanatta Yaratıcı ve İnovatıf Yaklaşımlar Konferansı BİLDİRİLER KİTABI
Uluslararası Eğıtım, Bılım ve Sanatta Yaratıcı ve İnovatıf Yaklaşımlar Konferansı BİLDİRİLER KİTABI
TEORİDE VE UYGULAMADA SAĞLIK EKONOMİSİ VE POLİTİKALARI Güncel Sorunlar ve Araştırmalar
TEORİDE VE UYGULAMADA SAĞLIK EKONOMİSİ VE POLİTİKALARI Güncel Sorunlar ve Araştırmalar
Uluslararası Farkındalık Konferansı Özet Kitapçığı
Uluslararası Farkındalık Konferansı Özet Kitapçığı
Uluslararası Farkındalık Konferansı Bildiriler Kitabı (RA-ICA2017)
Uluslararası Farkındalık Konferansı Bildiriler Kitabı (RA-ICA2017)
2. Uluslararası Rating Academy Kongresi: Umut / BİLDİRİ ÖZETLERİ
2. Uluslararası Rating Academy Kongresi: Umut / BİLDİRİ ÖZETLERİ
Eğitim, Bilim ve Sanatta Yaratıcı ve İnovatif Yaklaşımlar Sergi Kataloğu
Eğitim, Bilim ve Sanatta Yaratıcı ve İnovatif Yaklaşımlar Sergi Kataloğu
Yaşam Bilimlerinde Risk, Kaygı ve Umut Üzerine Yazılar
Yaşam Bilimlerinde Risk, Kaygı ve Umut Üzerine Yazılar
Troya’da Güzelin İzinde
Troya’da Güzelin İzinde