Bağımsızlık
Tarafsızlık
Dürüstlük
Güvenilirlik
Sorumluluk
Tutarlılık
Şeffaflık
Yenilikçilik
Yaratıcılık
Evrensellik
Sonuç Odaklılık
Kalite
Liderlik
Değer Katma
Sürekli İyileştirme