Kitaplar

Kitaplarımız

IV. Uluslararası Rating Academy Kongresi: “Köy Enstitüleri ve Eğitimde Yeni Arayışlar” Bildiriler

IV. Uluslararası Rating Academy Kongresi: “Köy Enstitüleri ve Eğitimde Yeni Arayışlar” Bildiriler

ÖĞRENCİLERİN YABANCI DİL BAŞARILARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA: GENELLEŞTİRİLMİŞ İNVERS KULLANARAK VARYANS ANALİZİ

ÖĞRENCİLERİN YABANCI DİL BAŞARILARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA: GENELLEŞTİRİLMİŞ İNVERS KULLANARAK VARYANS ANALİZİ

II. ULUSLARARASI YARATICI VE İNOVATİF YAKLAŞIMLAR KONFERANSI BİLDİRİLER

II. ULUSLARARASI YARATICI VE İNOVATİF YAKLAŞIMLAR KONFERANSI BİLDİRİLER

II. Uluslararası Farkındalık Konferansı Bildiriler

II. Uluslararası Farkındalık Konferansı Bildiriler

2. International Rating Academy Congress on Awareness / ABSTRACTS

2. International Rating Academy Congress on Awareness / ABSTRACTS

ULUSLARARASI KÜLTÜREL PARADİGMALAR VE YENİLENEN AZERBAYCAN BİLDİRİLER

ULUSLARARASI KÜLTÜREL PARADİGMALAR VE YENİLENEN AZERBAYCAN BİLDİRİLER

Uluslararası Bilim, Kültür ve Sanatta Güzeli Arayış Kongresi Bildiriler Kitabı

Uluslararası Bilim, Kültür ve Sanatta Güzeli Arayış Kongresi Bildiriler Kitabı

III. Uluslararası Rating Academy Kongresi (Uygulamalı Bilimler) Bildiriler

III. Uluslararası Rating Academy Kongresi (Uygulamalı Bilimler) Bildiriler

II. Uluslararası Rating Academy Kongresi: UMUT Bildiriler

II. Uluslararası Rating Academy Kongresi: UMUT Bildiriler

II Uluslararası Rating Academy Kongresi UMUT Davetli Konuşmacılar

II Uluslararası Rating Academy Kongresi UMUT Davetli Konuşmacılar

Uluslararası Eğıtım, Bılım ve Sanatta Yaratıcı ve İnovatıf Yaklaşımlar Konferansı BİLDİRİLER KİTABI

Uluslararası Eğıtım, Bılım ve Sanatta Yaratıcı ve İnovatıf Yaklaşımlar Konferansı BİLDİRİLER KİTABI

TEORİDE VE UYGULAMADA SAĞLIK EKONOMİSİ VE POLİTİKALARI Güncel Sorunlar ve Araştırmalar

TEORİDE VE UYGULAMADA SAĞLIK EKONOMİSİ VE POLİTİKALARI Güncel Sorunlar ve Araştırmalar

Uluslararası Farkındalık Konferansı Özet Kitapçığı

Uluslararası Farkındalık Konferansı Özet Kitapçığı

Uluslararası Farkındalık Konferansı Bildiriler Kitabı (RA-ICA2017)

Uluslararası Farkındalık Konferansı Bildiriler Kitabı (RA-ICA2017)

2. Uluslararası Rating Academy Kongresi: Umut / BİLDİRİ ÖZETLERİ

2. Uluslararası Rating Academy Kongresi: Umut / BİLDİRİ ÖZETLERİ

Eğitim, Bilim ve Sanatta Yaratıcı ve İnovatif Yaklaşımlar Sergi Kataloğu

Eğitim, Bilim ve Sanatta Yaratıcı ve İnovatif Yaklaşımlar Sergi Kataloğu

Yaşam Bilimlerinde Risk, Kaygı ve Umut Üzerine Yazılar

Yaşam Bilimlerinde Risk, Kaygı ve Umut Üzerine Yazılar

Troya’da Güzelin İzinde

Troya’da Güzelin İzinde

Switch The Language
    Cart