Kongrede sunulacak bildirilerin tam metinleri, Editörlu ve ISBN’li (proceeding) elektronik kitap olarak yayınlanacaktır. Arzu eden yazarların bildirileri, yazarın seçeceği uluslararası alan indeksli dergi statüsündeki Rating Academy dergilerinde hakem süreci tamamlandıktan sonra ücretsiz olarak yayınlanacaktır.

RATING ACADEMY DERGİLERİ:

Journal of Life Economics (JLECON) (e-ISSN: 2148-4139),

http://www.jlecon.com/

Journal of Awareness  (JoA) (e-ISSN: 2149-6544), http://ratingacademy.com.tr/journals/index.php/JoA

Journal of Scientific Perspectives (JSP)

http://www.ratingacademy.com.tr/journals/index.php/jsp

Önemli / Important

abstracts / özetler

download / indir